понеделник, 28 септември 2009 г.

Щирлиц

Щирлиц, Мюлер и Калтенбрунер варят раци. Колкото повече ги варят, те толкова повече почервеняват. "Наши" - помисли си Щирлиц и тънка усмивка се прокрадна по устните на разузнавача.

Щирлиц влезе в Синагогата, където течеше служба.
- Боже мой и тук пълно с евреи - помисли си Щирлиц.

Щирлиц вървеше по коридора. Изведнъж нещо го тресна с всичка сила по гърба. Щирлиц се просна на пода. Надигна се, огледа се - нямаше никого.
"Сторило ми се е." - помисли си Щирлиц.

Щирлиц се прибира в квартирата си. Събува се в антрето и чува подозрителен шум откъм спалнята. Вдига автомата и пуска дълъг откос през вратата. Влиза вътре и вижда простреляна върху леглото радистката. Щирлиц изтрива едра мъжка сълза и си мисли: "Ще ви отмъстя, гадни фашисти!"

В метрото срещу Щирлиц стоят две проститутки. "Проститутки" - помисли си Щирлиц. "Щирлиц" - помислиха си проститутките.

Самотна муха кацна на рамото на Щирлиц.
"Следят ме!" - досети се опитният разузнавач.

Щирлиц бързаше към кафе "Елефант" за среща с жена си. Нея пет пъти я прекарваха през линията на фронта и всеки път се оказваше, че не е неговата жена.

Щирлиц реши да погледне през прозореца. Погледна, обаче в главата му опряха дуло. Щирлиц бързо натисна ALT+F4 и затвори прозореца.

Питат Щирлиц колко прави 4х4? Щирлиц много добре знае колко прави 4 по 4, но не отговаря - чака потвърждение от Москва.

Една сутрин Щирлиц се буди в стая с решетки и без спомени от вечерта. Обмисля ситуацията, като си припомня инструкциите: "Сега, ако влезе някой в руска униформа, аз съм майор Исаев. Ако влезе шваба в униформа от СС - аз съм оберщурмбанфюрер от СС Щирлиц." След малко влиза санитарят на изтрезвителното и се усмихва лъчезарно:
- Добре се напихте снощи, другарю Тихонов.

Щирлиц изби вратата с ритник, след което на пръсти се запромъква към седящия в стаята Борман.

Щирлиц получи шифрограма, че в Москва му се е родил син. Мъжки сълзи потекоха по страните му. Щирлиц не беше стъпвал в родината цели седем години.

Голяма опашка в стола на Гестапо. Щирлиц прережда всички и си купува баничка и боза. Мюлер и другите гледат изумено. Глас на диктора: "Мюлер нямаше как да знае, че героите на Съветския съюз не се редят на опашки."

Щирлиц реши да се пошегува с Мюлер по случай първи април.
- Мюлер, знаете ли, че съм руски шпионин?
- Не знам - пошегува се и Мюлер.

Мюлер се обажда на Щирлиц.
- Щирлиц, в събота, точно в девет, бъдете на "Унтер дер линден". Ще има съботник.
"Аха - мисли си Щирлиц - разкрили са ме. Сега ми прави намеци, опипва почвата, а в събота ще ме арестуват. По-добре да се разбера с Мюлер на четири очи, отколкото с Гестапо".
На другия ден отива в кабинета му и казва направо:
- Хер Мюлер, аз съм руски шпионин.
- Не на мене тия номера, Щирлиц, отговаря Мюлер. - Като чуете за съботник и всички ставате руски шпиони.

Щирлиц плуваше, когато видя чифт жълти очи във водата.
- Мюлер - помисли си Щирлиц.
- Отчасти - помисли си крокодилът.

Щирлиц видя група хора с бухалки в ръце.
- Биячи, каза си Щирлиц.
- Щирлиц, помислиха си бейзболистите.

Щирлиц вървеше по улицата и изведнъж вдигна очи. Сините очи на радистката Кет.

Щирлиц ходеше из гората, когато дочу съскане от храста. Помисли си: "Змия" и веднага стреля. От храста изпадна тялото на радиста Плейшнер. Глас на диктора: "Бедният Плейшнер така и не се научи да свири с уста".

Мюлер вика Щирлиц:
- Щирлиц, как ще обясните на фюрера, че отпечатъци от вашите пръсти са намерени на гърдите на Ева Браун?
- А вие, хер Мюлер, как ще обясните на фюрера как сте намерили отпечатъците ми там?

Мюлер вика Щирлиц при себе си и почва да му се кара.
- Щирлиц, ако още веднъж те хвана да режеш сланина върху секретните документи, които крадеш от сейфа, ще му сменя бравата.

Седят си Мюлер и Калтенбрунер в бара и си говорят. По едно време Мюлер казва:
- Сега Щирлиц ще влезе и ще си поръча една водка. По това ще го познаеш, че е руски шпионин.
Влиза Щирлиц, вижда ги и казва на бармана:
- Айн шнапс, бите.
Поглежда Мюлер и Калтенбрунер, показва им среден пръст и им казва:
- Наааааа!

Мюлер попълва данните на Щирлиц в служебната му биография.
- Години?
- Ти колко ми даваш?
- Ако зависеше от мен - доживот.

Щирлиц шофира. Пред себе си забелязва немски пътен патрул, заграждения, насочени към него шмайзери. С ловка маневра успява да им се изплъзне. Продължава да шофира, но пред него отново изниква немски патрул.
Отново ловка маневра и немците пак са зад гърба му. Но пак среща патрула и отново се измъква. "Сигурно съм попаднал на околовръстното шосе" - мисли си Щирлиц.

На 23 февруари, отбелязвайки деня на Съветската армия, Щирлиц се напи като дъска, след което облечен във форма на майор от НКВД, с наган и гола шашка в ръка, цяла нощ обикаля пред сградата на Гестапо, крещейки: "Ех, вашта мамка!". Едва на следващия ден той със свито сърце осъзна колко близко е бил до провала.

Руски дезертьори нападат немско село. Първия ден изпиват всичко, което е за пиене. Втория ден изяждат всичко, което е за ядене. На третия ден дошъл Щирлиц и започнали безредиците.
Щирлиц сяда пред компютъра и пише:
- dir
- Command not found
- Аха, UNIX - досеща се Щирлиц.
- Аха, Щирлиц - досеща се UNIX-а.

Щирлиц отваря вратата - светлина. Затваря вратата - мрак. Пак отваря вратата - пак светлина.
- Аха. Хладилник - досети се Щирлиц.

Щирлиц отиде на конспиративна среща с радистката Кет. В Центъра узнаха за това чак след девет месеца.

Мюлер си кара колата си с 60 km/h по пустите берлински улици. А до него бяга Щирлиц, облечен в анцуг, преструвайки се, че прави сутрешния си крос.

Щирлиц и радистът му стоят в кръчмата - пияни-заляни. Радистът казва:
- Щирлиц, пред провал сме! Всеки момент Гестапо ще ни хване. Трябва спешно да се самоубием - да изпием отрова.
Щирлиц обръща още една чаша шнапс на екс и казва:
- А аз какво правя в момента?

Април 1945 г. Щирлиц току-що е отмъкнал секретни документи от касата на Борман и ги преглежда в квартирата си, когато внезапно телефонът иззвънява:
- Ало, Исаев, давам ви Ставката - и в слушалката се чува гласът на Сталин.
- Виж какво, Максимич! Преди малко звъня лично на партайгеносе Адолф. Някакви бумажки си взел там. Върни ги, скъпичък. Безпокоят се хората, не е хубаво така.

Щирлиц чете вестник и стига до обява: "Поп група търси пианистка".
- Дааа, съвсем нагъл е станал вече пасторът", помисли си Щирлиц.

Щирлиц вървеше към тайната квартира на пастор Шлаг. На прозореца й бяха подредени единадесет ютии.
- Навярно явката е провалена - помисли си Щирлиц.